EUROSECRET проєкт

У серпні 2022 року Запорізький національний університет виграв Грант для підтримки діяльності в рамках проєктів Жана Моне програми ERASMUS+, Жан Моне Модуль

Назва проєкту – “ Європейські практики соціального підприємництва: сталість, інклюзія та креативність”, European practices of social entrepreneurship: sustainability, inclusion and creativity (EUROSECRET)

Номер проєкту – 101085348 — EUROSECRET — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH.

Терміни виконання проєкту – 01.10.2022 р. – 31.09.2025 р.

Наша команда в соціальних мережах

Стратегічна мета проєкту

Стратегічною метою проекту є розвиток та популяризація моделей соціального підприємництва, підвищення рівня зайнятості в Україні шляхом використання найкращих європейських практик співпраці між соціальною економікою та традиційними формами підприємств на основі синергії стійкості, інклюзії та креативності шляхом їх поширення серед студентів, молоді NEETs та МСП, представників науки, державних та громадських інституцій.

Цілі проєкту

1) розробка курсу «Соціальне підприємництво: стійкість, інклюзія та креативність» (EUROSECRET), який поєднує сучасні європейські тренди, а саме стійкість, інклюзивність та креативність, та його впровадження через міждисциплінарність (синергія економіки, інформаційних технологій та менеджменту);
2) розробка програмного матеріалу семінару-тренінгу для вчителів шкіл та вебінару для представників молоді NEETs України;
3) ознайомлення студентів, молодих науковців, представників молоді NEETs та громадянського суспільства з європейськими моделями соціального підприємництва та підвищення їх інтересу до впровадження моделей у повсякденну діяльність;
4) привернення уваги посадових осіб до потреб соціального підприємництва та питань його впровадження.

Очікувані результати та вплив проєкту

1) розробку курсу «Європейські практики соціального підприємництва: стійкість, інклюзія та креативність» для 140 студентів (бакалаврів та магістрів), друкованих та електронних матеріалів курсу з вільним доступом у Moodle ЗНУ;
2) робочий сайт, підготовка та публікація 3 фахових наукових статей, 1 навчального посібника «Соціальне підприємництво: стійкість, інклюзія та креативність»;
3) дебати для студентів, викладачів, викладачів, молодих науковців та підприємців;
4) семінар-тренінг для вчителів шкіл;
5) вебінар для представників молоді NEETs, надавши всі навчальні матеріали, доступні в Інтернеті;
6) програмний документ на тему «Впровадження європейських моделей соціального підприємництва в Україні»;
7) заходи з поширення курсу (щорічні презентації курсу тощо);
8) банер проекту, брошури для розповсюдження інформації про тренінговий курс, тренінг-семінар, вебінар, дебати;
9) заходи з розповсюдження на широку аудиторію (1 презентація проекту, 1 підсумкова конференція);

Проєкт матиме вплив на різних рівнях: університетському, регіональному та національному. Для університету цей вплив проявляється у розробці європейського курсу для студентів менеджменту та економічних спеціальностей у рамках інтенсифікації проєктної діяльності в ЗНУ в рамках синергетичної взаємодії з іншими проектами Erasmus+, зокрема JMM «Диверсифікація сільського туризму через стійкість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»; для проектної групи, науково-педагогічного персоналу – це розширення наукового світогляду щодо європейського досвіду вирішення складних питань, формування напрямів досліджень, тематики курсу, кваліфікаційних робіт; формування в учнів відповідних компетентностей, необхідних для кар’єрного росту, самореалізації, визначення бажання займатися підприємницькою діяльністю, адаптації до сучасних викликів, використання досвіду країн ЄС у національних реаліях.

На регіональному рівні проєкт дозволяє молодіжний малий та середній бізнес по-іншому подивитися на бізнес, переоцінити його з точки зору європейського досвіду та визначити оптимальну модель; сприяє впровадженню найкращих практик європейської політики соціального підприємництва на принципах інклюзивності, креативності та сталості через публікацію наукових статей та участь у заходах, які мають широку аудиторію; підвищення ефективності взаємодії «наука-освіта-бізнес-громадськість» через участь у проектній діяльності представників центрів зайнятості, молодіжних центрів, регіональних та університетських ЗМІ, громадських організацій, що працюють з молоддю та соціальних підприємців, об’єднаних територіальних громад; привернення уваги органів державної влади до соціального підприємництва, яке в європейській практиці визначається як інноваційна форма організації бізнесу, що дозволяє вирішувати важливі соціально-економічні питання та сприяє реалізації індивідуальної ініціативи підприємців.

Вплив проєкту на національному рівні реалізується через поширення кращих європейських практик соціального підприємництва, орієнтованих на інтелект, інклюзивність через участь у заходах державних службовців, а також тих, хто формує моделі та вектори розвитку бізнесу; формування комплексної та ефективної моделі соціального підприємництва шляхом поєднання досвіду ЄС та особливостей національної економічної системи шляхом концентрації зусиль представників освіти, бізнесу та влади.

Проєкт працює задля розвитку таких стратегічних документів:

- «Цілі Сталого розвитку: Україна» відповідно до Національної доповіді КМУ, зокрема Ціль №4 – Якість освіти.
- Угода про Асоціацію між Україною та ЄС з питань співробітництва у сферах науки та технологій, освіти, молоді, спорту та громадянського суспільства: Розділ V, Глава 9, Співробітництво у сфері науки та технологій, Глави 23-26, Статті 430-445 – освіти, молоді, спорту та громадянського суспільства.
- Цілі Програми діяльності Кабінету Міністрів України – Постанова КМУ від 29.09.2019 № 849, зокрема у вищій освіті: 1.4 Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці; 1.5 Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір.
- Закон України «Про вищу освіту» та Закон України «Про освіту».